Битва за Україну: як Антанта поступилася УНР Німеччини

У своїх попередніх статтях я показав читачеві історію становлення проекту «Україна», в якому взяли активну участь не лише провідні галицькі й наддніпрянські просвітителі, але і відомі політики Німецької та Австро-Угорської імперій: ерцгерцог Франц-Фердинанд, Алоїз фон Эренталь і його наступник Леопольд фон Берхтольд, Вільгельм II і Франц-Йосиф Габсбург. Їх сподівання, нехай і невчасно, але були реалізовані в бурхливому і грозному 1917 році, коли в Росії впала монархія, а їй на зміну прийшли сп’янілі демократичними свободами «поради», які забили останній цвях в труну колись великої держави.

Для українців цей рік став часом великого перелому, в ході якого наші державні діячі зуміли проявити належний рівень політичної, стратегічної і дипломатичної гнучкості. І хоча до січня цього року я не поділяв такої точки зору, знайдені документи в Центральному державному архіві вищих органів влади представили для мене діяльність галицьких і наддніпрянських політиків в новому світлі: скориставшись напередодні та під час Першої світової війни підтримкою Центрального блоку, в кінці 1916 р. галицькі українці кардинально змінюють свій зовнішньополітичний вектор, переорієнтувавши свою діяльність на Антанту; після проголошення III універсалу діячі Центральної ради встановлюють тісні військові і фінансові контакти з французькими військовими уповноваженими в Яссах, які переконали керівництво в Києві затягнути переговори у Брест-Литовську, а після, завдяки співпраці з деякими міністрами УНР, організували активний і пасивний опір австро-німецьким окупаційним військам.

Цей начерк допоможе українським політикам, так і «небайдужим» громадянам нашої держави зрозуміти логіку прийняття зовнішньополітичних рішень їх попередників у 1917-1918 рр., дати відповіді на багато болючих державні питання сьогоднішнього дня. Лейтмотив цієї статті полягає в наступному парафразе:

«В України немає вічних союзників, але у неї є вічні інтереси».

Французька інтрига Українського бюро

Як відомо, після початку Першої світової війни, субсидований на гроші Центрального блоку Союз визволення України (далі-СОУ) організував ряд філій на території нейтральних держав, серед яких була і Швейцарія. У 1915 р. в Лозанні член цієї організації Володимир Степанковський створив так зване Українське бюро, яке крім видання журналу «Ukraine» з 1916 р. розширила поле своєї діяльності. Так, після свого приїзду в Берн відомий теоретик українського націоналізму, філософ і номінальний голова СОУ Дмитро Донцов у травні 1916 р. приєднався до ноті «недержавних народів Росії», яка в офіційному порядку була надіслана президенту США Ст. Вільсона, де представники народів Фінляндії, Латвії, Литви, Польщі, України, Грузії виступали з такими заявами:

«Звертаємося до Вас, пане президент, в нашій біді, як до головному борцю за гуманність і справедливість… звертаємося також через Вас, пане президент, до союзників Росії… Ми, представники пригноблених народів і іновірських товариств у Російській імперії, звинувачуємо російський уряд перед усім цивілізованим світом і благаємо його допомогти і захистити нас від знищення…».

Розглядати претензії всіх народностей в рамках цієї статті ми не будемо, однак звернемося до заяви Д. Донцова:

«…Ми, українці (малороси), були позбавлені тієї свободи, яка була нам урочисто даровано… Все українське піддавалося переслідуванню, проводилися масові арешти, і почалося насильницьке зросійщення країни. Між тим російський уряд не стыдилось оголосити себе визволителем Галичини…»

Схожі звинувачення містили ноти всіх вищезазначених народностей. Примітний ще й той факт, що цей документ від імені грузинського народу підписав майбутній міністр Тимчасового уряду – Іраклій Церетелі, що дуже показово з політичної та ідеологічної точок зору.

Але подібні ноти стали тільки початком зміни вектора зовнішньополітичних настроїв германо – і австрофильствующих українців: 5 листопада 1916 р. уряд Австро-Угорщини і Німеччини оголосив про створення Польського королівства, а на території Галичини полякам була надана велика культурно-політична автономія, що суперечило інтересам галицьких українців. У зв’язку з цим «Загальна українська рада» (укр. – «Загальна українська рада», далі ОУР), – один з головних органів української національної репрезентації, – на знак протесту проти подібних політичних акцій з боку Австрії та Німеччини оголосила про свій саморозпуск. Проте галицькі українці продовжували підтримувати військово-політичне співробітництво з Центральним блоком, здійснюючи при цьому пошук нових союзників. Вичікувальна позиція СОУ та колишніх членів ОУР дала свої результати: після лютневої революції і створення української Центральної Ради (березень 1917 р.) Українське бюро, за даними історика Ст. Косика, відправило у Париж ряд меморандумів, які містили дві пропозиції щодо вирішення українського питання:

 • автономія українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій;

 • створення незалежної української держави на теренах Галичини, Буковини і частини російської України;

 • Завдяки зростаючим інформаційним потокам Українського бюро, французьке уряд все більше і більше початок заинтересовываться українським питанням: вже у травні 1917 р. воно зняло обмеження з видання української преси у Франції (було введено у зв’язку із співпрацею українських партій з Центральним блоком). Також, у травні 1917 р. до Києва приїхав французький міністр постачання Альбер Тома, який, на думку історика Данила Яневського, повинен був оцінити можливість продовження війни з Росією, а також загальний стан українського національного руху. Мета і результат його місії до цих пір залишаються загадкою для багатьох дослідників, проте одне можна сказати точно: французьке уряд так і не зумів отримати об’єктивної оцінки про характер українського руху, оскільки меморандуми і повідомлення українського бюро суперечили донесеннями французьких уповноважених в Росії. Так, генерал Моріс Жанен, за даними Ст. Косика, в липні 1917 р. ставив під сумнів політичну благонадійність почесного голови Центральної Ради М. Грушевського, цілком виправдано називаючи його австрійським шпигуном і агентом Центрального блоку. Однак інтерес до українського питання спостерігався у вищих колах Парижа ще й з економічної причини – до війни в економіку України було вкладено мільйонні стану, опис яких я наведу нижче (дані взяті з книги А. Шліхтера «Чорна книга окупації»):

  Промислові регіон
  Капіталовкладення в золотих франках
  % участі французького капіталу

  Катеринослав
  26 600
  97

  Южнороссийск
  18 320
  68

  Дніпровський
  22 570
  51

  Донецький
  29 200
  75

  Макіївський
  27 700
  65

  Загальні інвестиції в золотих франках
  124390
  72.1

  Інвестиції в шахти
  146 млн. франків

  Інвестиції в заводи і фабрики
  65 млн. франків

  Загальні інвестиції в заводи, фабрики і шахти українського краю склали 38 363 636 $ (1 долар = 5.5 франка), що складає 72 890 908 російських рублів. Останній показник відповідає 4.28 % від загального золотого запасу (переведений в 1.7 млрд. рублів, без урахування держборгу) Російської імперії у 1914 році. Цікаво відзначити, що відокремлення України від Росії відкривало для французького капіталу нові можливості: при проголошенні незалежності наша держава могла надати широкий ринок збуту для французьких товарів, що позитивно позначилося б на економіці і двох республік. Крім того, Росія, при відділенні України, втрачала важливий стратегічний (вихід до Чорного моря) та економічний райони, що змусило її переглянути основні статті імпортованих товарів на користь закордонних інвесторів. Це, в свою чергу, збільшило б вплив іноземного капіталу на економіку Росії з усіма витікаючими звідси наслідками.

  Щоб остаточно розв’язати питання про підтримку України, французьке уряд вирішує в середині серпня 1917 р. відрядити свого агента і журналіста Жана Пелисье в Київ, щоб «провести серйозне дослідження українського питання». Відомо, що журналіст зустрічався з багатьма представниками Центральної ради і Генерального секретаріату, серед яких були М. Грушевський, В. Винниченко, А. Шульгін, С. Петлюра, С. Єфремов та інші. Складені їм звіти хоча і стали прекрасним матеріалом для громадської думки Франції, однак втратили свою актуальність, оскільки були доставлені в міністерство закордонних справ Франції тільки 15 листопада. До цього часу, як відомо читачеві, політична і військова кон’юнктура тодішньої Росії і України повністю змінилися: французи вирішили використовувати український уряд для продовження боротьби на фронті, а також створення федерації «небільшовицьких» народів Росії.

  Даєш Український фронт!

  Бачачи руйнівну міць більшовицької агітації на фронті, яка повністю суперечила інтересам Антанти, французьке уряд уже на початку жовтня 1917 р. починає шукати підтримки у молодих «національних урядах». 10 жовтня уповноважений військовий представник Французької республіки при Тимчасовому уряді генерал Ниссель доручив генералу Жоржу Табуї налагодити контакти з українським урядом (Генеральним секретаріатом). Однак після більшовицького перевороту в Петрограді Табуї втратив зв’язок з Нисселем, і підкорився іншому представнику республіки – генералу Бартелл, який очолював французьку воєнну місію при уряді Румунії. Розуміючи найважливіші стратегічне значення України, а також необхідність розпочати процес консолідації всіх внутрішніх сил Росії для підтримки Східного фронту (створення федерації «небільшовицьких» народів), Бартелл наказує Табуї надати максимальне вплив на український уряд. Як результат, у своєму III універсалі Центральна рада задекларувала основні вимоги Антанти:

  «…Народ Український! Ти, разом з братніми народами України, поставив нас берегти права… І ми, Українська Центральна Рада, твоєю волею, в ім’я творення ладу в нашій країні, в ім’я рятування всеї Росії, оповіщаємо:… Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів…»

  Уважний читач може вказати ще й на той факт, що у вищезгаданому документі також містилася стаття про необхідність початку мирних переговорів:

  «…Волею і іменем Української Республіки ми, Українська Центральна Рада, станемо твердо на тому, щоб мир було встановлено якнайшвидше…»

  Але, як показав подальший хід подій, гучні слова про світ були не більш ніж засобом для досягнення підтримки серед громадських мас як в тилу, так і на фронті. Слід також зазначити, що при проголошення універсалу, яке відбулося 7 листопада 1917 р. на Софійському майдані, був присутній також французькі офіцери на чолі з Табуї.

  Так чи інакше, але 23 листопада уряд УНР видає наказ такого змісту:

  «…Події, що відбулися в Ставці Главковерха, порушили оперативну зв’язок фронтів, що грожує Українській території небезпекою … Тоді уся територія УНР має бути захищена… Зоставляючи поки поділ Українського фронту на дві частини як смороду булі досі Генеральний Секретаріат одночасно приступає до вироблення форм найтіснішого контакту між штабами Південно-Західним та Румунського фронтів …. Всі українські частини на Українському фронті повинні знати, що оборону українського фронту охороняє єдність усього фронту всієї Росії і дає можливість перевести світ на користь всіх народів Росії…»

  По суті, уряд УНР не збиралося стрімголов підписувати мир з Центральним блоком, але намагалося максимально підтримати фронт українізованими частинами, що сприяло утриманню певного військового австро-німецького військового контингенту навіть в умовах розкладання російської армії. Налагодження співпраці двох фронтів повинно було поліпшити координацію штабів армій, що нехай і мало б незначний ефект, але певною мірою сприяло б підтриманню боєздатності Південно-Західного та Румунського фронтів.

  Крім військової сфери, уряд УНР в рамках необхідності створення федерації «небільшовицьких» народів відправляє на Кубань свого дипломатичного уповноваженого – Миколи Галагана, який повинен був налагодити контакти з кубанським крайовим урядом та Південно-східним союзом (об’єднання донських, кубанських, терських і інших козацьких урядів) :

  «…якось після вечірнього засідання Центральної Ради до мене підійшов М. С. Ткаченко і ставши мені оповідати про ті, що у Києві перебуває посланець з Дону, з яким Генеральний Секретаріат веде перемовини щодо нав’язувати язання зносин та створення федерального уряду…»

  Делегація на чолі з Галаганом була відправлена на Кубань у грудні 1917 року. В рамках цієї статті я утримаюсь від опису переговорів, які, на превеликий жаль, мали виключно символічний характер: делегати Південно-Східного союзу так і не зуміли виробити чіткої програми дій, а в умовах цілковитої анархії на території союзу його фактична влада зводилася нанівець. Однак, під час відвідування Катеринодара, Галаган мав честь зустрітися з американським консулом, який сам виступив ініціатором їх переговорів:

  «…З впевненістю він твердив, що Антанта переможе… На моє зауваження, що Україна не є в стані воювати, якщо Росія укласти мир, і що коли б навіть ми зорганізували оборону на границях України, то далі на півночі все одне фронту не буде а тім буде дана німцям повна можливість негайно ж знищити цілий українській фронт нападом з крила, консул відповів, що важливо, аби хоч якийсь час існував український фронт та відтягав частину ворожого війська….»

  Інтерес американського консула до українського фронту був зумовлений важливим стратегічним чинником: починаючи з жовтня 1917 р. у Франції щодня прибувало від 3 до 5 тисяч американських солдатів, які повинні були стати основним резервом військ Антанти на випадок нового німецького наступу. Саме до прибуття певної кількості американських військ Антанти потрібно було утримати Східний фронт у будь-якому його стані

  Але поки Галаган вів переговори на Кубані, Табуї і його товариші з уряду УНР продовжували підтримувати передову всіма наявними ресурсами. 16 грудня військовий уповноважений румунського уряду при УНР звернувся з проханням до генерального секретаріату міжнародних справ допомогти фуражем і провіантом, оскільки продовольча ситуація на Румунському фронті і в його тилу була загрозливою. З метою запобігання катастрофи:

  «…до Києва приїхала з Ясс французька місія на чолі з інтендантом Масо, якій доручено закупити в межах України якомога більше хліба і інших продуктів…»

  В той же день Табуї організував першу закупівлю 100 вагонів з продовольством, а також вказав на необхідність запобігання попадання фуражу в руки ворога:

  «…Мені (Табуї Р. П.) указують на запаси хліба по лінії Знам’янка-Бірзуля в Уманському повіті та на 500 000 пудів борошна в Проскурові, котрі можуть попасти до рук ворога в разі його наступу…»

  З цього повідомлення випливає, що навіть на момент аграрної революції й анархії в сільській місцевості, на території УНР зберігалися важливі стратегічні запаси продовольства. Якщо врахувати, що 1 пуд = 16 кг, то ми отримуємо 8 000 тонн борошна в Проскурові станом на кінець 1917 року . Це величезна цифра, якщо врахувати той факт, що по Брест-Литовського мирного договору в Австро-Угорщину було вивезено 45 000 тонн круп та борошна (тобто запаси в Проскурові становили 17 % від вивезених).

  В цей же час, уряд УНР організувало технічне оснащення 2 000 румунських добровольців (передало на прохання румунського уповноваженого гвинтівка системи Манліхера) , які були відправлені на Румунський фронт.

  Крім військово-економічної підтримки фронту міністр закордонних справ А. Шульгін розпорядився асигнувати 63 000 карбованців на видання щомісячника на французькою мовою для ознайомлення Європи з українськими новинами. Також був підготовлений проект відправки дипломатичних місій в Лондон – Париж – Стокгольм, на що планувалося виділити 12 500 франків.

  Підсумком напружених зусиль України стало визнання УНР з боку Французької республіки de facto, яке відбулося 519 грудня 1917 р. (наводжу ноту генерала Табуї):

  «Союзні… держави ще не прийняли офіційного рішення відносно України, але я вже був уповноважений висловити р. Шульгіну симпатію Союзників за ті зусилля, які Український уряд робить для відновлення порядку і зміцнення військ, а такі наміри залишаються вірними союзникам… Я щасливий за свою ініціативу, так як вчора ввечері я одержав наказ запросити вас з приводу тієї фінансової і технічної допомоги, яку Франція хоче надати Україні… З цього числа Франція увійшла в офіційні відносини з Україною»

  Важливо також відзначити, що 23 грудня 1917 р. Франція і Великобританія підписали таємний протокол про розподіл сфер впливу в Росії. За договором встановлювалася умовна лінія Стамбул – Керч – Ростов-на-Дону – Курськ, яка розділяла французьку зону впливу (на захід від лінії, тобто Україна, Румунія, Молдова) та англійську зону впливу (на схід від лінії, тобто Кавказ, Дон, Кубань, Закаспийские області).

  У Петрограді діяльність французів і українців оцінювали вкрай негативно. Наведу цитату з інтерв’ю Сталіна, яке було надруковано в газеті Правда (кінець 1917 р.) :

  «…Тепер ми знаємо, чому Рада стягує до румунського та південно-західного фронту українські частини: під прапором націоналізації армії вона намагається приховати свій договір з французькою місією, щоб відтягнути світ до весни…»

  Але про затягування переговорів і помилку німців у Брест-Литовську ми поговоримо пізніше. Останнім штрихом, який завершить цей розділ, стане статистичний аналіз ефективності УЦР по зміцненню і підтримці фронту. Нижченаведені дані були взяті з роботи «Історія Першої світової війни» Андрія Зайончковского:

  Фронт
  Західний

  (кількість дивізій)
  Східний

  (кількість дивізій)

  Місяць
  Рік

  Антанта

  Німеччина

  Росія

  Німеччина

  Жовтень
  1917

  181

  140

  194

  80

  Листопад
  1917

  175

  143

  195

  74

  Грудень
  1917

  170

  153

  195

  65

  Як бачимо, німці за період з жовтня 1917 р. зняли з східного фронту тільки 15 дивізій, а приплив німецьких підкріплень на Західному фронті збільшився лише на 13 дивізій. При цьому, станом на грудень 1917 р. союзники все ще володіли кількісною перевагою над противником, а в якісному їх сили можна вважати рівними, оскільки французька армія наприкінці 1917 р. теж була схильна до різного роду заколотів і заворушень. Я ні в якому разі не приписую Центральній Раді повне першість у справі утримання фронту. Але, на мій погляд, вона дійсно внесла свою лепту у справу допомоги союзникам (утримувала 2 фронти з 5 фронтів Східного театру Першої світової війни) , що й було відзначено французьким військовими представниками і більшовицьким керівництвом.

  Однак, розпочаті переговори в Бресті, остаточний розвал фронту, а також аграрна революція, що межує з анархією і погромами, змусили французьких уповноважених переглянути свої стратегічні погляди щодо майбутнього України: делегати УНР повинні були затягнути переговори з німцями, а після – надати максимальне опір австро-німецьким окупантам.

  Смерть догматів: січнева таємниця УНР

  До кінця грудня 1917 р. в уряді УНР склалася дуже складна політична ситуація: Генеральний секретаріат був розколотий на австро – та германофілів (військовий міністр М. Порш, Д. Антонович), франкофілів (А. Шульгін, А. Жуковський, В. Голубович) і прихильників більшовиків (В. Винниченко). На засіданні Генерального секретаріату від 20 грудня Винниченка, зі слів Шульгіна (генерального секретаря закордонних справ), виступав за оголошення війни Дону і Кубані (тобто потенційними союзниками УНР і головним супротивникам більшовицького уряду); генеральний секретар по військових справах Порш вимагав проголошення незалежності тільки після підписання торгових договорів на мирній конференції; генеральний секретар внутрішніх справ М. Ткаченко взагалі пропонував підписати мир з усіма держ. утвореннями на території колишньої імперії.

  Інакше кажучи – в рядах уряду УНР був відсутній дух консолідації, що в умовах війни з більшовиками і Центральним блоком було неприйнятним. Поступово, уряд втрачало свій авторитет навіть серед прихильників «самостійницьких тенденцій, а це тільки наближала крах республіки. Але навіть незважаючи на це, французи продовжують тісну співпрацю з українськими політиками: 30 грудня 1917 р. в Ясси був відправлений доктор права А. Галип, який за дорученням Ж. Табуї і Шульгіна повинен був провести низку дипломатичних зустрічей з військовими представниками Антанти. 2 січня 1918 р. він телеграфував Шульгіну наступне:

  «…Одночасно ми звернулися до генерала Бартело, тобто, вірніше нам запропонував генерал Бартело сприяння з французької сторони. Він телеграфував в Париж, щоб до нас було відправлено все необхідне для друкування, тобто фарба, папір, машини та монтери… Намічається наступні: пропозиція питань про визнання Республіки і золотий позику Англії, Америки та Франції для забезпечення наших паперових грошей (ще 29 грудня Шульгін вніс постанови про необхідність прийняття кредиту від Франції у розмірі 500 млн. франків Р. П.), з іншого боку, будуть обговорюватися питання … високого курсу карбованця за кордоном. Французький посол.. в кінці погодився, що Республіка повинні бути визнана і, у всякому разі, повинен бути призначений дипломатичний представник, відповідний титулом…»

  Далі Галип сказав слова, які повністю змінюють уявлення про питанні ставлення Антанти до Брест-Литовського мирного договору:

  «…Він (консул – П. Р.) висловив побоювання, що якщо визнання передувало укладення сепаратного світу, то таким чином для союзних урядів склалося б неможливе становище, тому він хотів би мати гарантії, що ми ( тобто українці – Р. П.) затягнемо переговори з німцями. У всякому разі, союзники, за його словами, усвідомлюють, що неможливого від нас вимагати не можна і продовження війни нами вони дійсно вважають неможливим, вони хочуть тільки виграти час …»

  Тепер я зверну увагу читача на наступний факт: в цей же день (2-3 січня) генерал-лейтенант Скоропадський зустрічався з генералом Табуї. В ході їх діалогу, майбутній гетьман пропонував організувати з чехословацьких, польських і українських частин об’єднану армію, яка повинна була зупинити більшовиків у їх кривавому ході по території України. Реакція французів була наступною:

  «…Tabouis і Vagneux уважно вислухали мене, дещо записали, погоджувалися зі мною, але якось не йшли назустріч, тобто весь час залишалися в області загальних розмов, а я хотів перейти відразу до справи…»

  15 і 17 січня французи самі запропонували Скоропадському розпочати двосторонні переговори (посередником став С. Моркотун), однак під час їх проведення теж не було досягнуто суттєвих успіхів (поляки не виявили належного інтересу до питання захисту УНР, а чехословацька делегація взагалі не з’явилася на переговори). При цьому важливо відзначити, що загальна чисельність чехословацького корпусу, який повністю перебував у розпорядженні Табуї, становила , за даними військового історика Б. Татарова, 27 тисяч багнетів при 210 кулеметах і 123 гармат різних калібрів. Польський перший корпус, розквартирований в районі фортеці Бобруйськ, налічував, як пише історик А. Папакін, 18, 5 тисяч осіб. Якщо ви додасте до цього числа приблизно 8 000 українських добровольців, то отримаєте 53 500 солдатів і офіцерів, здатних відбити наступ більшовиків. Сили останніх нараховували до 7 800 чоловік (!) (за даними Я. Тинченко), що, в умовах низького рівня організації, повного розкладання і відсутність чисельної переваги, зводило нанівець можливість цих частин протистояти об’єднаним чехословако – польсько-українського військового контингенту.

  Виникає закономірне питання: чому французи, пообіцявши економічну підтримку Україні та підкріплення її національної валюти золотим запасом, проявили повну аморфність щодо захисту молодої республіки від більшовиків? Навіщо в умовах війни витрачати цінні ресурси на підтримку держави, яка приречена на військовий і політично крах?

  Найцікавіше у всій цій історії ще й те, що і поляки, і чехи пробули на території України аж до початку просування австро-німецьких військ, вступаючи з ними навіть у відкриті збройні сутички.

  До низки цих загадкових обставин мені також слід вказати на факт затягування українською делегацією у Брест-Литовську мирних переговорів. Так, 6 січня 1918 р. міністр закордонних справ Австро-Угорщини Оттокар Чернін, в обмін на визнання Центральним блоком незалежності УНР, запропонував української делегації наступне умови:

 • закінчення переговорів у Брест-Литовську, а не в Стокгольмі;

 • визнання старих кордонів між Австро-Угорщиною та Україною

 • невтручання однієї держави у внутрішню політику іншого.

 • П. 1 дозволяв швидше укласти мир між воющими сторонами, що, як ми знаємо, було «нібито» на користь УНР. П. 2, при прийнятті делегацією УНР таких умов, формально дозволяв уникнути окупації України австро-німецькими військами. Але, як зазначив у своїх мемуарах міністр Чернін:

  «Знаменно… на цю пропозицію досі не надходило відповіді»

  Вже 7 січня на засіданні Генерального секретаріату було вислухано наступне повідомлення:

  «…. З розмов з французами видно, що союзники схиляються до загального світу. Англія прислала свого представника до Генерального секретаріату. Румунія також. …»

  Тепер, освітивши загальний характер військово-економічних франко-українських відносин на початку січня 1918 р., я можу висунути наступну версію: Антанта планувала здати територію УНР Центрального блоку. Пов’язано це було, перш за все, з внутрішньополітичною нестабільністю українського регіону, який загруз в аграрній революції і повсюдної отаманщини, а також поступово наповнювався разагитированным пробольшевистским елементом – дезертирами з лінії фронту. Інакше кажучи: УНР з кожним днем перетворювалася з потенційного союзника в політичну і економічну трясовину, в якій могла загрузнути Франція за умови продовження фінансування нею українського уряду. Тому, Франція можливо вирішила провести цікавий стратегічний маневр: вона здає територію УНР Центрального блоку, який в свою чергу повинен був направити на врегулювання внутрішньополітичної обстановки нашого краю значні економічні і військові ресурси. Якщо читачеві мої аргументи виявилися непереконливими, то вашій увазі представляю витяг з виступу А. Шульгіна від 29 грудня 1918 р.:

  «З німецького боку насувається на нас велика небезпека. Треба спертися на всі живі сили Росії… Самостійність настрою мас не підніме і армії нам не утворить. А одночасно прийдеться вести дужчу війну з Росією; в цій війні треба буде опертися на Германію, на її військову силу, а в результаті Україна буде окупірована Германією…»

  З цієї заяви випливає, що і Шульгін, і його товариші з французької військової місії чудово оцінювали ступінь загрози з боку більшовицького уряду: можливий сценарій розгортання подій у випадку окупації України Червоною гвардією був повністю передбачено нашим генеральним секретарем закордонних справ ще за місяць до початку просування австро-німецьких військ. У світлі цього, ми можемо сказати, що уповноважені Антанти навмисно відкинули пропозиції Скоропадського про організацію армії з національних частин для оборони України. Це було зроблено з однією метою – перешкодити повного зняття німецького контингенту з Південно-західного фронту (до березня 1918 р. в Румунії фельдмаршал фон Макензен, мав 2 німецьких, 1 болгарську і 1 турецьку дивізії). Окупація України в березні-квітні 1918 р. стала для австрійського і німецького командування справжньою головним болем: продовольчий договір не виконувався, селяни організували банди для протидії окупантам, уряд УНР вела таємні переговори з залишився в Києві французькою дипломатичною місією. Але про головну стратегічну помилку Німеччині ми поговоримо в наступному розділі.

  Здрастуйте, я ваша УНР!

  Як відомо, при підписанні миру з Центральним блоком, Німеччина, в обмін на гарантії уряду УНР поставити 60 млн. пудів хліба, 2750 тис. пудів м’яса та інших продовольчих ресурсів, зобов’язалася запровадити військовий контингент на територію України для «наведення порядку» і очищення УНР від більшовицького ярма. Як пише Гофман:

  «Наступ… швидко просувалося вперед; тим не менше ми в багатьох місцях зустрічали опір. Більшовицькі банди, що наступали для заняття України, надавали нам опір, але найбільш запеклі бої відбувалися з чехословацькими дивізіями, з якими ми вперше прийшли у зіткнення. Однак опір було всюди зламано, і наступ проведено по всій Україні до степів Донської області…»

  Зауважу цікавий факт: якщо вірити повідомленню Н. Скрипника, то

  «…Чехословаки борються з німцями добре, але тримаються двозначно по відношенню до гайдамаків (тобто українським частинам Р. П.), пропускаючи їх повз себе, фронтові частини в загальній масі не дієздатні…»

  А адже гайдамаки були союзниками німців… Дивно…. Але да ладно.

  Загальна австро-німецький наступ на Східному фронті почалося 16-18 лютого 1918 року. Зараз ми спробуємо оцінити величину загального військового контингенту, який брав участь в окупації Прибалтики, Білорусії та України, зіставивши дані різних військових істориків (кавалерійські дивізії обраховано в сумі з піхотними):

  Дослідник
  Кількість дивізій на лютий-березень 1918 р.
  Загальна

  Австро-Угорські
  Німецькі

  Н. Головін
  10
  58
  68

  А. Зайончковський
  29
  49
  78

  А. Зеленіної
  14
  46
  60

  Таким чином, Німеччина все ще утримував на Східному фронті 25-30 % від кількості військ на західному фронті. За даними історика Р. Дельбрюка («Крах німецьких наступальних операцій»), на всьому протязі від Балтики до Чорного моря знаходилося 40 095 офіцерів і 1 004 455 рядових німецької армії, а це третина від сил на Західному фронті. Посилаючись на дані Дельбрюка, військовий історик А. Строков прийшов до простого висновку:

  «…Стратегічна помилка Гінденбурга і Людендорфа полягала в тому, що вони залишили великі сили на Сході…»

  Що ж стосується України, то на захоплення її території було направлено від 32 -45 % від загальної кількості німецьких дивізій на Східному фронті. А якщо врахувати й австро-угорські частини, які теж брали участь в окупації України, то показник концентрації дивізій Центрального блоку на території УНР від загальної кількості дивізій на Східному фронті становить від 44 до 58 %. Активне і пасивне опір уряду УНР а також тотальне небажання селян віддавати свої запаси призвело до того, що німцям довелося утримувати на території України постійно значні сили. Слово фельдмаршала Гінденбурга:

  «…Незважаючи на укладення миру, ми, звісно, і тепер не могли відкликати зі сходу всі наші частини, необхідні для битви. Було неможливо залишити зайняті райони напризволяще. Одне лише встановлення меж між більшовицькими арміями і звільненими нами країнами настійно вимагало збереження на сході досить численних німецьких військ. До того ж не були завершені операції в Україні…»

  Відомий британський історик Ліддел Гарт повністю підтвердив тезу Гінденбурга:

  «…В той час, як німці мали можливість перекинути зі сходу всього лише кілька дивізій, американські дивізії, які спочатку вливалися в Європу невеликий цівкою, під тиском надзвичайних обставин стали вдиратися стрімким потоком…» .

  Але читач вже втомився від цифр. Винагороджуючи його терпіння, я перейду до питання таємної дипломатії.

  12 березня на засіданні ради міністрів М. Поршем було сказано наступне:

  «…французи, під час перебування більшовиків у Києві одверто заявили, що вони не визнають України (це було зроблено виключно з метою збереження нейтралітету з більшовиками – Р. П.) . Вони знову через нейтральні партії пробують піднести завірюху на Україні. Треба пропонувати виїхати французам, англічанам і бельгійцям, як звичайним громадянами…»

  Наш міністр прямо звинуватив французів у підбурюванні на території України заворушень, що, безумовно, було вигідно Антанті, оскільки в такому випадку німці не могли вивести потрібні сили для підкріплення Західного фронту. Вже 10 березня представник Мзс Німеччини Бюлов писав наступне:

  «…надія, що це уряд, що складається тільки з лівих опортуністів, зуміє організувати тверду владу, вельми сумнівнанаші війська надані виключно самі собі і змушені захищати своє життя, незважаючи на те, що знаходяться в країні, з якою укладено мир…»

  «Неефективність» українського уряду також підкреслив Оттокар Чернін:

  «Після того, як нам з великим трудом вдалося прийти до відповідної угоди з Німеччиною щодо розподілу українських продуктів продовольства, в Київ була відряджена місія… офіційна місія прибула до Києва в середині березня і відразу ж взялася за роботу. Але дуже скоро виявилося, що робота це наштовхується на виняткові перешкоди…»

  3 квітня 1918 р. МЗС Австро-Угорщини направило послу в Києві Форгачу шифровану телефонограму такого змісту:

  «Фельдмаршал Лангер повідомляє, що він твердо впевнений у можливості отримання з України значної кількості продуктів харчування за умови, що: 1) якщо б український уряд було замінено іншим, яке не надавало б пасивного опору

  19 квітня німецький посол у Києві Мумм доповідав про свою розмову з графом Форгачем, в ході якого останній вказав на те, що уряд УНР всіляко перешкоджає організації поставок до Німеччини та Австро-Угорщини:

  «…необхідно вимагати від уряду протягом 48 годин скасування всіх обмежень, встановлених щодо торгівлі з нами до 31 липня…»

  Німці спробували налагодити здачу хліба і провіанту допомогою залучення до роботи германофила і директора Російського банку (до речі, через цей банк до війни Грушевський отримував основні грошові перекази) А. Доброго, який взяв на себе роль посередника, встановивши відповідну комісію і правильну норму скупки продовольства. Його внесок в процес «викачування» ресурсів був неоціненний, однак це не відповідало інтересам і УНР та Антанти. В ніч на 25 квітня Доброго викрали і вивезли до Харкова. Німецька окупаційна влада була в жаху від того, що сталося, тому відразу почалися пошуки підбурювачів і організаторів. Ними виявилися… міністри центральної ради – Ткаченко (німцями, на щастя для нього, була заарештована його дружина), Жуковський (представник проантантовского блоку) і, почасти, Голубович і Любинський (останній обіймав посаду міністра закордонних справ). У день гетьманського перевороту посол Мумм писав рейхсканцлеру Гертлингу наступне:

  «..Прем’єр-міністр (тобто Голубович – Р. П.) розігрував переді мною роль невинності і, звичайно, заперечував будь участь уряду в цій справі. Одночасно він обіцяв прийняти всі заходи, щоб з’ясувати місцезнаходження Доброго і звільнити його. Коли ж протягом дня він цієї обіцянки не виконав, а за повідомленнями агентів участь уряду в афері уявлялося все більш правдоподібним …»

  Взагалі, до травня 1918 р. Центрального блоку було эскортировано тільки 6.7 % від запланованих продовольчих поставок.

  Низка цих подій мала б суто «національний» характер, якщо б не одне повідомлення, яке мені вдалося знайти в ЦДАВО. Це рапорт лейтенанта-полковника Донопа, перекладений на українську мову для міністра закордонних справ Любинського:

  «..Я і ще 5 французьких офіцерів, з яких один є лікарем, і 5 жовнірів доїхали до Чечельника на Поділлю, де я довідався з часописів про ноту Українського уряду, силої котрої члени французької, англійської і бельгійської місій мають свобідно виїхати за межі України… Я негайно звернувся до Українського уряду в Києві. прохаючи дозволу виїхати через Київ до Росії. Цей дозвіл, підписаний через пана Міністра Закордоних справ був мені вручень 29-го березоля…5-6 квітня доїхали до Києва…»

  Уважний читач скаже, що мова йде тільки про виїзд місії в Росію. Але ось ще один документ – рапорт начальника Генерального штабу УНР Сливинського, в якому написано, що місія має намір залишитися в Києві (донесення від 10 квітня 1918 р.):

  «…французька військова місія / офіц.. даним у складі тільки 6 офіцерів/ перебуває зараз у будинку Гінзбурга на Інститутській вулиці № 18-54, орендованому княгинею Баратінською / чоловік її колишній персональний приятель Миколи Романова/. Княгиня Баратинська приймає саму широку участь в судьбі французької місії, яка підтримує зв’язок з польською військовою владою. Від’в’їзд місії до Москви обіцяє ухвалити пан міністр Закордонних справ, але встановлено, що чіні місії всіма засобами бажають затриматися в Києві. Перебування місії в Києві безумовно має відношення до майбутнього вибуху більшовиків, який чекається до 14-16 квітня цього. Самий тісний контакт існує між польською військовою владою і французькими офіцерами… Встановлено, що кількість офіцерів французької місії 15»

  Французька місія захотіла залишитися в місті, який повністю зайнятий бошами (тобто німцями і австрійцями)! Крім того, дивує ще й той факт, що Сливинський знав про якийсь «вибухе» більшовиків (мені так і не вдалося встановити, що це таке, можливо місія Локкарта або підготовка до заколоту лівих есерів), а також мав у своєму розпорядженні точних даних про кількість членів французькій місії. А це означає одне: члени генерального штабу (або навіть сам Сливинський) підтримували зв’язок з французькою військовою місією (звідки, власне, і інформація про наміри залишитися в Києві, яку можна було отримати тільки через княгиню або самих представників).

  Також додам, що ще в кінці березня Любинський сприяв підтримці консула Іспанії в Києві Васіліаді, який прийняв під свій захист англійських і французьких дипломатичних представників.

  Але це далеко не все. Область взаємодії українських державних мужів з французькими військовими не обмежувалася Україною: у квітні 1918 року українські військові спробували протидіяти німецької експансії на Кавказ.

  Справа в тому, що під час підписання військової конвенції в Брест-Литовську, українці відмовилися від претензій на Крим та Одесу, мотивуючи свої дії гаслом «самовизначення народів». Але насправді все було зовсім інакше. Ще в 1917 р. британське командування на Близькому сході вирішує скористатися захопленням Багдада і відправити невеликий загін, (1000 осіб), що складається з професійних бійців, для захоплення Кавказу. Головнокомандувачем цих сил був призначений генерал Ліонель Чарльз Денстервиль. Мети своєї місії він так охарактеризував у своїх мемуарах:

  «…Коли в березні 1917 р., Багдад був зайнятий англійцями, і можливість взяття його назад турками виявилася мало ймовірною, німці змушені були взяти курс свого подальшого просування вглиб Азії дещо північніше і обрати напрям: Берлін – Баку – Бухара. Ясно, що в цій останній схемі Закавказзі, Баку і Каспійське море повинні були відігравати значну роль, і тому метою покладеного на мене доручення було попередити появу німців і турків у цих районах…»

  Тепер ми бачимо, що делегати УНР на переговорах намагалися ізолювати потенційну морську базу (Крим) від можливого її захоплення з німецької сторони, оскільки у разі включення цієї області в зону інтересів УНР, вона підлягала б «звільнення» рівно, як і решта України, що не відповідало інтересам Антанти.

  Кінцева мета сил генерала Денстервиля полягала в захопленні Баку (нафтового району) і Тіфліса – столиці Закавказзя. При цьому британське командування планувало надати підтримку вірменським і грузинським частинам, які, навіть не дивлячись на антипатические настрою один до одного, були готові об’єднатися заради боротьби проти турецької агресії.

  Уряд УНР, в свою чергу, ще на початку 1918 р. вело переговори з вірменськими та грузинськими комісарами на предмет створення окремих частин, які повинні бути відправлені на Кавказ (всього до 1000 осіб). Це і було виконано 29 березня:

  «…Дозволяється ешелону Грузинської та Арменської дружин проїзд по території Української Народної Республіки по маршруту, який мається у п. Начальника Ешелону, з усім майном, крім зброї…»

  Однак, ситуація різко погіршилася на початку квітня 1918 року, коли німецькі ручки потягнулися до завоювання Криму. Українці повинні були перешкодити цьому і випередити німців у захопленні Криму і його головної морської бази – Севастополя. Останній був єдиним портом, здатним приймати військові судна і забезпечувати їх необхідним вугіллям. 10 квітня 1918 р. була сформована спеціальна група українських військ для захоплення Криму. Передаю слово очевидця подій – офіцерові УНР Б. Монкевичу:

  «…на другий день, себто 10 цвітня (тобто коли в Києві вже перебувала французька військова місія – Р. П.), до штабу корпусу знову прийшов представник військового міністерства і приніс секретний оперативний наказ за підписом військового міністра полковника Жуковського (організував викрадення Доброго і був представником проантантовского блоку – Р. П.), який привіз спеціальний кур’єр з Києва. Військовий міністр наказував отаманові Натієву виділити із Запорізького корпусу окрему групу військ усіх родів… під командою Болбочана… Група мала своїм завданням випередити німецьке військо… захопити Севастополь. Кінцевого ціллю цього походу було захопити Чорноморський флот…»

  Завдяки захопленню транспортних і військових судів німці могли б організувати перекидання значного військового контингенту на територію Кавказу, і, випередити сили Денстервиля, захопивши Батумі, Тифліс і Баку.

  Вдаватися в опис походу Болбочана я не буду, однак зазначу, що його силам так і не вдалося захопити Севастополь: 25 квітня українські частини були відправлені з Сімферополя на континент. Що ж стосується Чорноморського флоту, то 29 квітня частина кораблів залишила базу, а частина підняла українські прапори. Цей акт став останньою спробою уряду УНР запобігти можливому захоплення флоту німецькою стороною. Германці зайняли Севастополь 30 квітня, а з середини травня почали перекидати звідси свої сили у Поті – один з головних грузинських портів. Всього до червня 1918 р. було перекинуто до 15 тисяч чоловік. Що ж стосується місія Денстервиля, то в середині серпня йому вдалося захопити Баку, який, втім, він залишив вже у вересні того ж року (місто було захоплене німецькими силам).

  Останнє, на що я хочу звернути увагу читачів, це випадок з призначенням посла Н. Шрага. 25 квітня 1918 р. міністр закордонних справ Любинський відправив посла Німеччини в Україні Мумму телеграму наступного змісту:

  «Міністерство Закордонних справ оголошує, що 27-го квітня відправляється у Швейцарію дипломатична місія Української Народної Республіки при уряді Швейцарської Республіки. Міністерство закордонних Справ просити повідомити про це Цісарську Німецьку Владу , щоб згадана Місія не мала перешкод в переїзді через Германію»

  Звичайне призначення в нейтральне держава? Ні! Любинський, крім вірчих грамот швейцарського уряду, вручив Шрага грамоти, адресовані уряду Франції, Італії та Іспанії. Ось фрагмент вірчої грамоти Президенту Франції:

  «…Бажаючи доложити всіх старань, щоби закріпити мирні та дружні стосунки між французькою Республікою та УНР – Правитеьство УНР вважає відповідним в цілі зміцнення дружніх узів назначити свого Представника при правительстві Французької Республіки…»

  Завдяки Шрага, Любинський міг би здійснювати переговори з представниками Антанти, координуючи дії свого уряду з Парижем. Крім того, він би зміг забезпечувати союзників різного роду інформацією про підготовлювані операціях на Сході, дипломатичних переговорах з РСФРР, станом справ на Дону та на Кавказі.

  Але 29 квітня 1918 року уряд УНР було повалено. А це ознаменувалося початком нового періоду в історії франко-українських відносин. Гетьман, будучи маріонеткою в руках німецької окупаційної влади, все ж зумів у жовтні 1918 р. налагодити відносини з Антантою, яка марно намагалася врятувати його унікальний режим від анархо-національних рук С. Петлюри і Ко. Втім, це матеріал для нової статті.

  Історія УНР вчить нас одного: в умовах відсутності політичної та економічної стабільності держава являє прекрасний матеріал для будівництва будь-яких проектів військового або політичного характеру. Здавши територію УНР Німецької та Австро-Угорської імперій, Франція перетворила весь Східний фронт в стратегічну канаву, яка не дозволяла Німеччині цілком сконцентруватися на проблемах Західного фронту. Амбіції захопити Кавказ, завоювати політичні симпатії Дону і Кубані, створити альтернативу більшовицькому уряду та багато іншого – всі ці проекти лише розпилювали і без того мізерні і напружені до межі ресурси Німецької імперії.

  Людендорф і Гінденбург так і не засвоїли урок Фрідріха великого:

  «Ми хочемо всім заволодіти, як ніби у нас є час всім володіти»

  Щодо вітчизняних політиків можна сказати одне – вони продемонстрували потрібну гнучкість політичної думки в умовах зміни зовнішньополітичних пріоритетів наприкінці 1916-початку 1917 рр..

  Що ж стосується Брест-Литовска, підписаний нашою делегацією світ був не більше, ніж стратегічної технологією: по суті кажучи, УНР продовжувала чинити опір окупаційним військам, використовуючи найрізноманітніші методи ведення неоголошеної війни – від підбурювання селян до організації викрадень вищих чиновників. Їх дії служать відмінним прикладом непрямого протидії окупантам, що є актуальним для сучасних українських політиків.

  Новости- ХВИЛЯ – hvylya.net

  Загрузка...
  Актуальные комментарии и обсуждения новостей